piatok 31. mája 2013

30. 5. Poslali sme listy pre pánov ministrov

Občianska iniciatíva za Slovensko bez GMO
Vážený pán minister
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava

Vec: Výzva na zaujatie stanoviska MPRV SR                                                                                     dňa 29. 5. 2013
                Vážený pán minister,
v mene ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa v sobotu 25. 5. 2013 spojili na zhromaždení a pochode za kvalitné, zdravé potraviny i poľnohospodárstvo bez GMO (tzn. geneticky modifikovaných organizmov) na Slovensku Vám píšeme tento list.
                Napriek tomu, že sa tento pochod organizoval v našej krajine iba v Bratislave, vieme, že sú s nami mnohí ľudia aj z iných regiónov Slovenska, ktorým zavádzanie geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia a s tým spojených pesticídov na Slovensku, ako aj prítomnosť GMO v potravinách, prekáža.
                Sme presvedčení, že na Slovensku vieme vyprodukovať dostatok kvalitných potravín vrátane ekologických bez GMO. Sme rovnako presvedčení, že i naša živočíšna výroba má a dokáže byť postavená na domácich krmovinách bez GMO, nie na GMO sóji a kukurici, ktoré dovážame z Ameriky. Je to cesta živého vidieka, rastu zamestnanosti v poľnohospodárstve, cesta kvalitných domácich potravín, zdravých ľudí a sebestačnosti na Slovensku. Veľa z toho leží na Vašich pleciach.
                Netlmočíme Vám to za žiadnu organizáciu, ani politickú stranu či inú skupinu, tlmočíme to za ľudí, ktorí sa dobrovoľne spojili, chcú, aby sa zákaz GMO začal riešiť konečne už aj na Slovensku a aby sme sa aj my mohli stať krajinou bez GMO ako napríklad susedné Rakúsko, či iné krajiny.
                Sme si vedomí, že ide o kontroverznú tému celosvetovo. V sobotu 25.5.2013 sme svojím pochodom zároveň podporili celosvetovú akciu pod názvom "March Against Monsanto", ktorá mala vyjadriť nesúhlas s GMO a praktikami nadnárodnej spoločnosti Monsanto, ktorá má celosvetovú pôsobnosť.
                Sme úplne presvedčení, že Váš rezort chce podporovať produkciu zdravých a kvalitných slovenských potravín a rozvoj slovenských poľnohospodárov, resp. potravinárov aj v novom programovacom období vrátane mladých začínajúcich farmárov, ktorí boli hojne zastúpení na našom protestnom pochode smerujúcom k MPRV SR.
                V mene ľudí žijúcich na Slovensku, v mene začínajúcich mladých farmárov, v mene ekologických farmárov, v mene nespokojných spotrebiteľov SR, by sme Vás radi požiadali, pán minister, o odpovede na nasledovné otázky:
1.    Zavedie/navrhne MPRV SR úplný zákaz pestovania geneticky modifikovaných (ďalej len GM) plodín na území Slovenskej republiky (ďalej len SR)? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
2.    Zavedie MPRV SR povinné označovanie produktov obsahujúcich GM zložky v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov, potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
3.    Bude MPRV SR intenzívne podporovať vývoj, výskum a poradenstvo pri šľachtení nových odolných odrôd a hybridov a obnove starých odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo? Ak áno – ako a kedy, ak nie – prečo?
4.    Bude MPRV SR intenzívne podporovať (napr. aj z EÚ fondov 2014-2020) rozvoj ekologického poľnohospodárstva, predaj z dvora a rodinné farmy na Slovensku? Ak áno ako a kedy, ak nie – prečo?

Ďakujeme vopred, že sa našimi otázkami budete na MPRV SR vážne zaoberať a prosíme Vašu odpoveď zaslať do 14 dní na adresu:

(Prípadne aj jej elektronickú/naskenovanú formu mailom na: majakkajak@gmail.comzdravie@martinchudy.sk )

                Za účastníkov sobotňajšieho pochodu a všetkých ľudí žijúcich v našej krásnej krajine, ktorí podporujú náš boj za zdravé potraviny, plodiny bez GM a Slovensko bez GMO s pozdravom

Mária Potočňáková
Daniel Lešinský 
Martin Chudý
Peter Sudovský
Fotografie z pochodu môžete nájsť tu https://www.dropbox.com/sh/5sqb6wxllk2vkvm/wef-UFs754 .
Sú to zozbierané fotografie, ktoré poslali účastníci pochodu na facebook. Tiež tam nájdete fotografie s výrokmi, ktoré sme začali zbierať na tému "To si myslíme o GMO".

Diskusné príspevky k udalosti a taktiež aj ďalšie videá nájdete na facebooku: udalosť http://on.fb.me/13fncyj a skupina https://www.facebook.com/groups/130732460446614/ .

Občianská iniciatíva za Slovensko bez GMO
Vážený pán minister
Ing. Peter Žiga, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava

dňa 29. 5. 2013
Vec: Výzva na zaujatie stanoviska MŽP SR
                Vážený pán minister,
v mene ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa v sobotu 25. 5. 2013 spojili na zhromaždení a pochode za kvalitné, zdravé potraviny i poľnohospodárstvo bez GMO (tzn. geneticky modifikovaných organizmov) Vám píšeme tento list.
                Napriek tomu, že sa tento pochod organizoval v našej krajine iba v Bratislave, vieme, že sú s nami mnohí ľudia aj z iných regiónov Slovenska, ktorým zavádzanie geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia a s tým spojených pesticídov na Slovensku, ako aj prítomnosť GMO v potravinách, prekáža.
                Z doteraz známych štúdií sme presvedčení, že GMO znamenajú vážnu hrozbu nielen pre zdravie človeka, ale rovnako tak aj pre slovenské ekosystémy a agro - eko systémy vrátane ohrozených druhov rastlín a hmyzu, ako aj pre kvalitu vôd a vitalitu pôdy v oblastiach, kde sa GMO pestujú, resp. mali by sa pestovať.
                Ochrana ekosystémov, genofondu slovenských rastlín a živočíchov ako aj zložiek životného prostredia leží na Vašich pleciach, pán minister.
                Netlmočíme Vám to za žiadnu organizáciu, ani politickú stranu či inú skupinu, tlmočíme to za ľudí, ktorí sa dobrovoľne spojili, chcú, aby sa zákaz GMO začal riešiť konečne už aj na Slovensku a aby sme sa aj my mohli stať krajinou bez GMO ako napríklad susedné Rakúsko, či iné krajiny.
                Sme si vedomí, že ide o kontroverznú tému celosvetovo. V sobotu 25.5.2013 sme svojím pochodom zároveň podporili celosvetovú akciu pod názvom "March Against Monsanto", ktorá mala vyjadriť nesúhlas s GMO a praktikami nadnárodnej spoločnosti Monsanto, ktorá má celosvetovú pôsobnosť.
                Pochodovali sme aj pred MŽP SR, pretože si myslíme, že Váš rezort má a chce presadzovať čisté životné prostredie, zdravé ekosystémy a ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov na Slovensku.
                V mene ľudí žijúcich na Slovensku, v mene začínajúcich mladých farmárov, v mene ekologických farmárov, v mene nespokojných spotrebiteľov SR, v mene ochrancov prírody by sme Vás radi požiadali, pán minister, o odpovede na nasledovné otázky:
1.    Zavedie/navrhne MŽP SR úplný zákaz pestovania geneticky modifikovaných (ďalej len GM) plodín na území Slovenskej republiky (ďalej len SR)? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
2.    Zavedie/navrhne MŽP SR povinné označovanie produktov obsahujúcich GM zložky v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov, potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
3.    Umožní MŽP SR plnú informovanosť a aktívnu participáciu zástupcom verejnosti v komisii/ách pri schvaľovaní GMO pestovania/uvádzania na Slovensku? Ak áno – kedy a ako, ak nie – prečo?
4.    Bude MŽP SR aktívne presadzovať postoj Slovenskej republiky za zákaz pestovania a využívania GMO v krajinách EÚ na úrovni Európskej únie?  Ak áno – od kedy a ako, ak nie, prečo?

                Ďakujeme vopred, že sa našimi otázkami budete na MŽP SR vážne zaoberať a prosíme o Vašu odpoveď zaslať do 14 dní na adresu:

(Prípadne aj jej elektronickú/naskenovanú formu mailom na: majakkajak@gmail.com zdravie@martinchudy.sk )

                Za účastníkov sobotňajšieho pochodu a všetkých ľudí žijúcich v našej krásnej krajine, ktorí podporujú náš boj za zdravé potraviny, plodiny bez GM a Slovensko bez GMO s pozdravom

Mária Potočňáková
Daniel Lešinský
Martin Chudý
Peter Sudovský

Fotografie z pochodu môžete nájsť tu https://www.dropbox.com/sh/5sqb6wxllk2vkvm/wef-UFs754 .
Sú to zozbierané fotografie, ktoré poslali účastníci pochodu na facebook. Tiež tam nájdete fotografie s výrokmi, ktoré sme začali zbierať na tému "To si myslíme o GMO".
Diskusné príspevky k udalosti a taktiež aj ďalšie videá nájdete na facebooku: udalosť http://on.fb.me/13fncyj a skupina https://www.facebook.com/groups/130732460446614/ .


streda 29. mája 2013

25. 5. 2013 Pochod za zdravé potraviny a plodiny bez GMO na SlovenskuV sobotu 25. 5. sa v Bratislave na námestí SNP uskutočnila vydarená akcia ľudí spojená s infostánkovaním, spoznávaním ale zároveň aj prípravou transparentov na následný pochod Za zdravé potraviny a plodiny bez genetickej modifikácie aj na Slovensku. 
Súčasťou bolo predstavenie chystanej petície, infostánky alternatív namiesto GMO ako sú Komunitné záhradyPredaj z dvora či Ekotrend Slovakia (zväz ekologického poľnohospodárstva). 

Rečníckymi vystúpeniami prispeli Martin Chudý ako autor petície, ktorá bude spustená už onedlho, Miloš Homola za EkotrendSlovakia, Daniel Lešinský z o. z. Cepta, ktorý sa dlhodobo venuje problematike GMO na Slovensku, Martin Jankovič predstavil projekt Komunitných záhrad, ktoré predstavujú alternatívu k intenzívnemu, monokultúrnemu poľnohospodárstvu s GMO. 

Požiadali sme o príspevok aj Nicolasa Girouxa, Francúza žijúceho na Slovensku, ktorý vyjadril svoj názor o GM problematike a svoj postoj voči Monsantu - priniesol naozaj zaujímavý dlhý prejav.

Taktiež nás o rečnícke vystúpenie spontánne požiadal aj rapper Ekcelent a keďže celá akcia bola dobrovoľnou iniciatívou rôznych ľudí, ktorí sa naozaj spoznávali pri organizácii, tak s tým nebol najmenší problém.
                Celá akcia a aj samotný pochod sa stretol s neočakávaným úspechom aj napriek tomu, že ide o kontroverznú tému, o ktorej sa na Slovensku málo hovorí. Pochodujúcich veľmi potešilo, keď im niektorí okoloidúci začali tlieskať a takisto zopár z nich sa aj pridalo.
               
Pochod sa začal o 14:00 a smeroval najprv k Ministerstvu životného prostredia a následne k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
                Ľudia skandovali heslá ako Stop GMO a Slovensko bez GMO. Taktiež sa k tomu pripojili aj početné transparenty ako "Chceme vedieť čo jeme", "Nie sme dobrovoľníci na testovanie GMO", ale aj adresované priamo spoločnosti "Monsanto" - Experiment na ľuďoch".


         Pochod slovne sprevádzal Daniel Lešinský za čo mu patrí poďakovanie.Ministerstvám ľudia zanechali odkaz v podobe pásky, ktorou by si želali výrazne označiť polia, kde sa pestujú geneticky modifikované plodiny na Slovensku.


  Lokality na výskum sú zverejnené, avšak konkrétne miesta, kde sa to pestuje na komerčné účely zverejniť nechcú, pretože sa odvolávajú aj na obchodné tajomstvo a iné dôvody, ktoré sú z hľadiska účastníkov a podporovateľov pochodu neprijateľné.

Prenosu peľu sa obávajú najmä ekologickí poľnohospodári, ktorí majú GMO zakázané, pretože ani oni nepoznajú konkrétne miesta komerčného pestovania.

Na Slovensku sa iba 200 metrov od normálnej kukurice môže pestovať GM kukurica.
               GM kukurica je známa aj obsahom Bt toxínu, ktorý roztriešti žalúdok akéhokoľvek hmyzu, ktorý zahryzne do takejto kukurice. Štúdie preukázali, že Bt toxín sa našiel v telách tehotných žien, čo vyvracia tvrdenie, že Bt toxín sa do nášho tela už nemôže dostať.

                


                Pochod sa uskutočnil aj v rámci celosvetovej akcie "March against Monsanto", ktorý prebehol súbežne napríklad aj v susednom Rakúskum spolu v 436 miestach sveta, kde sa rozhodli ľudia prejaviť nesympatie nielen GMO ale aj tejto nadnárodnej spoločnosti, ktorá si drží svoje prvenstvo na trhu s GM osivami a takisto presadzuje používanie herbicídu Roundup, ktorý sa používa aj na Slovensku tak v poľnohospodárstve, záhradkách ako aj v lesníctve.Medzi infostánkami ste mohli nájsť aj Priateľov Zeme SPZ a Lesoochranárske zoskupenie Vlk. Prišli nás podporiť aj včelári.

Video úryvok z príhovorov a samotného pochodu priniesla VÍZIA21 tu a RTVS tu.

                Zhromaždenia a pochodu sa zúčastnilo odhadom (podľa názorov účastníkov) približne 200 ľudí.

                Čoskoro odštartujeme aj petíciu s požiadavkami na stransparetnenie procesu schvaľovania GMO v SR a na podporu zákazu pestovania a používania GMO v slovenskom poľnohospodárstve, či potravinárstve.

V tento deň sme zároveň odštartovali putovnú výstavu, kde zbierame výroky rôznych ľudí zo Slovenska k téme GMO a aj s fotografiami. Ďalšia výstava sa uskutoční na Ekofeste v Trnave 22. 6. Máme záujem zbierať výroky ďalej a vystaviť ich na viacerých ďalších letných festivaloch v rámci Slovenska.Tiež nás potešilo dielo od umelkyne Zuzany Ondrášovej, ktorej objekt k téme priniesol v závere pochodu trochu umeleckej atmosféry pred Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V momente, keď sa prítomní vrátnici dozvedeli, že ide o umelecké dielo, tak už nemali žiadne ďalšie pripomienky k našim vraj nevhodným odkazom ministerstvu ... Sčasti s nimi súhlasíme a preto to nezostane iba pri odkazoch na dverách. Keďže táto akcia mala za úlohu odštartovať možné zmeny na Slovensku, nasleduje list Ministerstvu životného prostredia a Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.


               
                Fotografie z pochodu môžete nájsť tu .

Všetko sú zozbierané fotografie, ktoré poslali účastníci pochodu na facebook. Facebook udalosť a facebook skupina.  Ďalšie informácie aj videá z pochodu načítali účastníci práve tam.)