piatok 31. mája 2013

30. 5. Poslali sme listy pre pánov ministrov

Občianska iniciatíva za Slovensko bez GMO
Vážený pán minister
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava

Vec: Výzva na zaujatie stanoviska MPRV SR                                                                                     dňa 29. 5. 2013
                Vážený pán minister,
v mene ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa v sobotu 25. 5. 2013 spojili na zhromaždení a pochode za kvalitné, zdravé potraviny i poľnohospodárstvo bez GMO (tzn. geneticky modifikovaných organizmov) na Slovensku Vám píšeme tento list.
                Napriek tomu, že sa tento pochod organizoval v našej krajine iba v Bratislave, vieme, že sú s nami mnohí ľudia aj z iných regiónov Slovenska, ktorým zavádzanie geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia a s tým spojených pesticídov na Slovensku, ako aj prítomnosť GMO v potravinách, prekáža.
                Sme presvedčení, že na Slovensku vieme vyprodukovať dostatok kvalitných potravín vrátane ekologických bez GMO. Sme rovnako presvedčení, že i naša živočíšna výroba má a dokáže byť postavená na domácich krmovinách bez GMO, nie na GMO sóji a kukurici, ktoré dovážame z Ameriky. Je to cesta živého vidieka, rastu zamestnanosti v poľnohospodárstve, cesta kvalitných domácich potravín, zdravých ľudí a sebestačnosti na Slovensku. Veľa z toho leží na Vašich pleciach.
                Netlmočíme Vám to za žiadnu organizáciu, ani politickú stranu či inú skupinu, tlmočíme to za ľudí, ktorí sa dobrovoľne spojili, chcú, aby sa zákaz GMO začal riešiť konečne už aj na Slovensku a aby sme sa aj my mohli stať krajinou bez GMO ako napríklad susedné Rakúsko, či iné krajiny.
                Sme si vedomí, že ide o kontroverznú tému celosvetovo. V sobotu 25.5.2013 sme svojím pochodom zároveň podporili celosvetovú akciu pod názvom "March Against Monsanto", ktorá mala vyjadriť nesúhlas s GMO a praktikami nadnárodnej spoločnosti Monsanto, ktorá má celosvetovú pôsobnosť.
                Sme úplne presvedčení, že Váš rezort chce podporovať produkciu zdravých a kvalitných slovenských potravín a rozvoj slovenských poľnohospodárov, resp. potravinárov aj v novom programovacom období vrátane mladých začínajúcich farmárov, ktorí boli hojne zastúpení na našom protestnom pochode smerujúcom k MPRV SR.
                V mene ľudí žijúcich na Slovensku, v mene začínajúcich mladých farmárov, v mene ekologických farmárov, v mene nespokojných spotrebiteľov SR, by sme Vás radi požiadali, pán minister, o odpovede na nasledovné otázky:
1.    Zavedie/navrhne MPRV SR úplný zákaz pestovania geneticky modifikovaných (ďalej len GM) plodín na území Slovenskej republiky (ďalej len SR)? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
2.    Zavedie MPRV SR povinné označovanie produktov obsahujúcich GM zložky v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov, potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
3.    Bude MPRV SR intenzívne podporovať vývoj, výskum a poradenstvo pri šľachtení nových odolných odrôd a hybridov a obnove starých odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo? Ak áno – ako a kedy, ak nie – prečo?
4.    Bude MPRV SR intenzívne podporovať (napr. aj z EÚ fondov 2014-2020) rozvoj ekologického poľnohospodárstva, predaj z dvora a rodinné farmy na Slovensku? Ak áno ako a kedy, ak nie – prečo?

Ďakujeme vopred, že sa našimi otázkami budete na MPRV SR vážne zaoberať a prosíme Vašu odpoveď zaslať do 14 dní na adresu:

(Prípadne aj jej elektronickú/naskenovanú formu mailom na: majakkajak@gmail.comzdravie@martinchudy.sk )

                Za účastníkov sobotňajšieho pochodu a všetkých ľudí žijúcich v našej krásnej krajine, ktorí podporujú náš boj za zdravé potraviny, plodiny bez GM a Slovensko bez GMO s pozdravom

Mária Potočňáková
Daniel Lešinský 
Martin Chudý
Peter Sudovský
Fotografie z pochodu môžete nájsť tu https://www.dropbox.com/sh/5sqb6wxllk2vkvm/wef-UFs754 .
Sú to zozbierané fotografie, ktoré poslali účastníci pochodu na facebook. Tiež tam nájdete fotografie s výrokmi, ktoré sme začali zbierať na tému "To si myslíme o GMO".

Diskusné príspevky k udalosti a taktiež aj ďalšie videá nájdete na facebooku: udalosť http://on.fb.me/13fncyj a skupina https://www.facebook.com/groups/130732460446614/ .

Občianská iniciatíva za Slovensko bez GMO
Vážený pán minister
Ing. Peter Žiga, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava

dňa 29. 5. 2013
Vec: Výzva na zaujatie stanoviska MŽP SR
                Vážený pán minister,
v mene ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa v sobotu 25. 5. 2013 spojili na zhromaždení a pochode za kvalitné, zdravé potraviny i poľnohospodárstvo bez GMO (tzn. geneticky modifikovaných organizmov) Vám píšeme tento list.
                Napriek tomu, že sa tento pochod organizoval v našej krajine iba v Bratislave, vieme, že sú s nami mnohí ľudia aj z iných regiónov Slovenska, ktorým zavádzanie geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia a s tým spojených pesticídov na Slovensku, ako aj prítomnosť GMO v potravinách, prekáža.
                Z doteraz známych štúdií sme presvedčení, že GMO znamenajú vážnu hrozbu nielen pre zdravie človeka, ale rovnako tak aj pre slovenské ekosystémy a agro - eko systémy vrátane ohrozených druhov rastlín a hmyzu, ako aj pre kvalitu vôd a vitalitu pôdy v oblastiach, kde sa GMO pestujú, resp. mali by sa pestovať.
                Ochrana ekosystémov, genofondu slovenských rastlín a živočíchov ako aj zložiek životného prostredia leží na Vašich pleciach, pán minister.
                Netlmočíme Vám to za žiadnu organizáciu, ani politickú stranu či inú skupinu, tlmočíme to za ľudí, ktorí sa dobrovoľne spojili, chcú, aby sa zákaz GMO začal riešiť konečne už aj na Slovensku a aby sme sa aj my mohli stať krajinou bez GMO ako napríklad susedné Rakúsko, či iné krajiny.
                Sme si vedomí, že ide o kontroverznú tému celosvetovo. V sobotu 25.5.2013 sme svojím pochodom zároveň podporili celosvetovú akciu pod názvom "March Against Monsanto", ktorá mala vyjadriť nesúhlas s GMO a praktikami nadnárodnej spoločnosti Monsanto, ktorá má celosvetovú pôsobnosť.
                Pochodovali sme aj pred MŽP SR, pretože si myslíme, že Váš rezort má a chce presadzovať čisté životné prostredie, zdravé ekosystémy a ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov na Slovensku.
                V mene ľudí žijúcich na Slovensku, v mene začínajúcich mladých farmárov, v mene ekologických farmárov, v mene nespokojných spotrebiteľov SR, v mene ochrancov prírody by sme Vás radi požiadali, pán minister, o odpovede na nasledovné otázky:
1.    Zavedie/navrhne MŽP SR úplný zákaz pestovania geneticky modifikovaných (ďalej len GM) plodín na území Slovenskej republiky (ďalej len SR)? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
2.    Zavedie/navrhne MŽP SR povinné označovanie produktov obsahujúcich GM zložky v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov, potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom? Ak áno – kedy, ak nie – prečo?
3.    Umožní MŽP SR plnú informovanosť a aktívnu participáciu zástupcom verejnosti v komisii/ách pri schvaľovaní GMO pestovania/uvádzania na Slovensku? Ak áno – kedy a ako, ak nie – prečo?
4.    Bude MŽP SR aktívne presadzovať postoj Slovenskej republiky za zákaz pestovania a využívania GMO v krajinách EÚ na úrovni Európskej únie?  Ak áno – od kedy a ako, ak nie, prečo?

                Ďakujeme vopred, že sa našimi otázkami budete na MŽP SR vážne zaoberať a prosíme o Vašu odpoveď zaslať do 14 dní na adresu:

(Prípadne aj jej elektronickú/naskenovanú formu mailom na: majakkajak@gmail.com zdravie@martinchudy.sk )

                Za účastníkov sobotňajšieho pochodu a všetkých ľudí žijúcich v našej krásnej krajine, ktorí podporujú náš boj za zdravé potraviny, plodiny bez GM a Slovensko bez GMO s pozdravom

Mária Potočňáková
Daniel Lešinský
Martin Chudý
Peter Sudovský

Fotografie z pochodu môžete nájsť tu https://www.dropbox.com/sh/5sqb6wxllk2vkvm/wef-UFs754 .
Sú to zozbierané fotografie, ktoré poslali účastníci pochodu na facebook. Tiež tam nájdete fotografie s výrokmi, ktoré sme začali zbierať na tému "To si myslíme o GMO".
Diskusné príspevky k udalosti a taktiež aj ďalšie videá nájdete na facebooku: udalosť http://on.fb.me/13fncyj a skupina https://www.facebook.com/groups/130732460446614/ .


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára